Persoonlijke Beschermingsmiddelen Hoofdbescherming

Het hoofd is een kwetsbaar lichaamsdeel en letsel aan het hoofd kan ernstige gevolgen hebben, zoals hersenletsel of schedelbreuken.

Het dragen van een helm verminderd deze risico’s aanzienlijk. Voor werk waar een helm van groot belang is, is het natuurlijk ook van belang om de juiste helm te hebben.

Onze  Catalogussen